JavaScript (podstawy programowania www):
1) zmienne, 2) funkcje
wpisz cokolwiek:
obliczenia:

liczba A: znak: liczba B:
liczba A: liczba B:
1) definiowanie zmiennych:

var nazwa_zmiennej="wartość zmiennej";
np.:
var imie="Tomek";

2) tworzenie funkcji:

function nazwa_funkcji() {

instrukcje do wykonania;

}


2b) uruchamianie funkcji:

nazwa_funkcji();