Gazeta Wyborcza - 23 marzec 2005 - atkualne do dziś !


Wykształcenie vs. zatrudnienie

"Zdałem maturę, hurra!!! - idę na studia !" - Na studia... ale jakie ? Czasy, w których ukończenie studiów gwarantowało zdobycie zatrudnienia dawno minęły. Dzisiaj, kartą przetargową w walce o pracę jest coś zupełnie innego niż tylko dyplom wyższej uczelni ! Dużo bardziej istotne są realne możliwości młodego człowieka - wiedza teoretyczna (serwowana, aż w nadmiarze, na wyższych uczelniach), na rynku pracy jest mało użyteczna, tak więc jest ona systematycznie wypierana przez wiedzę prakyczną, a proces ten będzie postępował przez wiele najbliższych lat. Dla pracodawców liczy się przede wszystkim "przedsiębiorczość, łatwość nawiązywania kontaktów, elastyczność", itp. (Gazeta Wyborcza art. z dnia 23 marca 2005). Obecnie zatrudnienie dużo prędzej znajdzie technik informatyk niż np. magister fizyki, czy ekonomi. Dzieje się tak m.in. dlatego, iż w wielu branżach rynek osiągnął już stan nasycenia. Opublikowany w Gazecie Wyborczej artykuł z dnia 23 marca 2005, zatytułowany "Studia na nic" porusza kwestię przestarzałego i mało wydajnego systemu nauczania na wyższych uczelniach w Polsce. Forsowany przez wiele lat nieelastyczny i nieefektywny uczelniany system edukacji powoduje, iż wielu młodych ludzi wybiera dzisiaj szybszą, bardziej nowoczesną i lepiej dostosowaną do potrzeb rynku pracy edukację, prezentowaną przez różnego typu instytucje prowadzące kursy i szkolenia oraz przez dobrze zorganizowane i wyposażone, prywatne szkoły pomaturalne czy policealne.

jjt.